Arşivler

SOX 406: Finansal Yöneticiler İçin Mesleki Etik Kurallar

Sarbanes-Oxley Yasası‘nın (SOX) 406 no.lu bölüm hükümlerine göre, kurumda görevli kıdemli finans yöneticileri (kurumun önde gelen finans yöneticisi, kontrolör, önde gelen muhasebe yöneticisi ya da benzer görevleri bulunan yöneticiler) için kurum tarafından etik kurallar oluşturulmalıdır.

Devamını oku

SOX 404: Yönetim İç Kontrol Raporu

Sarbanes Oxley Yasası ve iç kontrol

Devamını oku

SOX 404 No.lu Bölüm: Yönetim İç Kontrol Raporu

Sarbanes Oxley Yasası’nın (SOX) 404 no.lu bölümü ile kurumların üst yönetimlerine finansal raporlama sürecinde kurum bünyesinde etkin iç kontrol faaliyetlerinin sürdürülmesinde önemli sorumluluklar yüklenmiştir.

Devamını oku

SOX 806 No.lu Bölüm ve İhbarcılık

Etik sahibi bir çalışanın kurumunda karşılaştığı yolsuzluk gibi suistimalleri gerek kurum içindeki yöneticilerine ya da diğer ilgili taraflara gerekse çalıştığı kurum dışındaki resmi makamlara bildirmesi kendisinden beklenen bir davranış olacaktır. İhbar (whistleblowing) iki farklı şekilde gerçekleşmektedir.

Devamını oku

SOX 407 No.lu Bölüm ve Denetim Komiteleri

SOX Yasası‘nın 407 no.lu bölümünde denetim komitelerinde yer alacak olan finansal konularda uzman üyeler hakkında hükümler bulunmaktadır. Bu bölümün (a) maddesi gereğince 23 Ocak 2003 tarihinde ABD Menkul Kıymet ve Borsa Komisyonu (Kısaca ‘SEC’) tarafından yayınlanan bir yönetmeliğe göre, şirketler denetim komitelerinde muhasebe, finans ve denetim konularında uzman olan en az bir üyenin bulunup bulunmadığını […]

Devamını oku

SOX 301 No.lu Bölüm ve Denetim Komiteleri

SOX Yasası‘nın 205 no.lu bölümünde denetim komitesi, işletme yönetim kurulu tarafından kurulan ve yönetim kuruluna bağlı olarak faaliyette bulunan, muhasebe ve finansal raporlama süreçlerini gözeten ve finansal tabloları denetleyen bir komite ya da eşdeğer bir kurul olarak belirtilmiştir. Böyle bir komitenin ya da benzer bir kurulun olmaması durumunda ise işletme yönetim kurulu aynı zamanda bir […]

Devamını oku