Lie Detection in Investigations

During investigations, investigators should follow some ways to detect possible deception in both written and oral statements by fraudsters. In some cases, fraudsters file false reports to law enforcement authorities, other investigators or company owners to cover their crime. For this reason, an investigator should analyze suspect’s written statements for signs of deception before conducting face-to face interviews. Some signs of deception are as follows: Devamını oku

Soruşturmalarda Yalan Tespiti

Finansal suçluların sorgulanması esnasında soruşturmacılar çoğu kez söz konusu suçluların aldatıcı ifadelerine maruz kalırlar. Bu nedenle, soruşturmacılar yazılı ve sözlü ifadelerde yanıltıcı ifadeleri saptamak amacıyla bazı yolları izlemelidirler. Bazı durumlarda, bu suçlular yalanlarını örtbas etmek için kolluk kuvvetlerine, diğer soruşturmacılara ve idari amirlerine ya da şirket sahiplerine yanlış beyanlar içeren raporlar teslim ederler. Bunu göz önünde bulundurması gereken soruşturmacı ilk olarak suçluya ait yazılı ifadeleri incelemeli ve muhtemel yalanları saptamalıdır. Devamını oku

Identity Fraud

On its official website, the U.S. Department of Justice (the DOJ) defines identity theft and identity fraud as all types of crime in which someone wrongfully obtains and uses another person’s personal data in some way that involves fraud or deception, typically for economic gain. After obtaining the information, the perpetrator uses it to open bank accounts, make purchases, apply for loans, leasing apartments and fraudulent withdrawals from bank accounts. A lot of personal information can be very easily obtained. The most common identity theft methods used by criminals to acquire personal information are as follows: Devamını oku

Kimlik Hırsızlığı

Kimlik hırsızlığı ile ilgili pek çok tanım bulunmakla birlikte, en anlaşılır ve kapsayıcı tanım ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) tarafından kendi resmi sitelerinde yapılmıştır. Bu tanıma göre, kimlik hırsızlığı, bir kişinin hukuk kurallarına (bazı durumlarda ahlak kurallarına da) aykırı fiilli tutumlarda bulunarak bir diğer kişiye ait bilgileri elde etmesi ve elde ettiği bu bilgileri kullanmasıdır. Suçlu, elde ettiği bu bilgileri genelde ekonomik bir kazanç elde etmek amacıyla kullanır. Suçlu, mağdur kişiden elde ettiği bilgileri daha sonra banka hesap açımı, satın almalar, kredi başvuruları, gayrimenkul kiralama işlemleri ve mağdura ait bankalardan hile ile para çekimi gibi nedenlerle kullanır. Devamını oku

Travel Expense Fraud Schemes

So many companies complain about those employees commit fraud during a business trip. Usually, middle-level supervisors commit this kind of fraud. Here are examples of common travel fraud schemes: Devamını oku

İş Seyahatinde Çalışan Hileleri

İş seyahatinde bulunan şirket çalışanları seyahat masrafları konusunda hileye başvurabilmektedirler. Bu hile türüne genellikle orta düzey yöneticiler başvurmaktadır. İş seyahati ile ilgili olarak şirket çalışanları tarafından yapılan hile örnekleri aşağıdaki şekilde özetlenebilir: Devamını oku