Kara Para Aklama Yöntemleri – III

Kara para aklama yöntemleri yazı dizisinin ilk bölümünde (Kara Para Aklma Yöntemleri -I) yasal şirketler nezdinde kullanılan yöntemler ile nakitlerin yurtdışına kaçırılması yöntemine, ikinci bölümünde (Kara Para Aklama Yöntemleri-II) bankaların kullanılarak kara paranın aklanmasında kullanılan bazı yöntemlere ve kıyı bankacılığı aracılığıyla kara paranın aklanması konularına değinilmişti. Bu bölümde ise paravan şirketler,e ve alternatif havale sistemlerine değinilecek ve diğer bazı yöntemler sıralanacaktır. Devamını oku

Kara Para Aklama Yöntemleri – II

Bir önceki yazımda kara paranın aklanmasında pek çok yöntemin olduğunu belirtmiş ve bu yöntemlerden yasal şirketler nezdinde kullanılan yöntemler ile nakitlerin yurtdışına kaçırılması yöntemine değinmiştim. Yazı dizisinin ikinci bölümünde ise bankaların kullanılarak kara paranın aklanmasında kullanılan bazı yöntemlere ve kıyı bankacılığı aracılığıyla kara paranın aklanması konularına değineceğim. Devamını oku

Kara Para Aklama Yöntemleri – I

Kara para aklamanın pek çok sayıda bilinen yöntemi bulunmaktadır. Üç bölümden oluşan kara para aklama yöntemleri yazı dizisinde bu yöntemlerden bazılarına değinilecektir. Bir kara para aklama vakasında bu yöntemlerden birkaçına başvurulacağı unutulmamalıdır. Devamını oku

Kara Para Aklama

Kara para aklama, yasal olmayan faaliyetlerden elde edilen gelirlerin yasal olarak elde edilmiş gibi finansal sisteme sokulması için yapılan eylem ve işlemlerdir. Yolsuzluk, terörizm, vergi kaçakçılığı, uyuşturucu ve insan kaçakçılığı, haraç, yasadışı silah ticareti vb. diğer suçlarda başvurulur. Devamını oku

SOX ve İç Denetim

İç Denetim denildiğinde Sarbanes-Oxley Yasası’nın (SOX) pek çok bölümü dikkat çekicidir. Bu dikkat çeken bölümlerin en önemlileri 404 ve 302 no.lu bölümlerdir. SOX Yasası’nın 404 no.lu bölümü, kurum yönetimlerini, güvenilir bir finansal raporlama için etkin işleyen bir iç kontrol sisteminin oluşturulmasından, uygulanmasından, iç kontrol sisteminin etkinliğinin değerlendirildiği yıllık “İç Kontrol Raporu”nun hazırlanmasından ve bu raporun ilgili tarafların bilgisine sunulmasından sorumlu tutmaktadır. Devamını oku

İhbarcılara Karşı Şirket Misillemeleri

Etik değerlere sahip bir çalışanın şirketinde karşılaştığı usulsüzlükleri yetkili mercilere ihbar etmesi kendisinden beklenilecek en doğal davranıştır. Ancak, toplum ve şirket çıkarlarını gözeterek ihbarda bulunan bu kişiler (ihbarcılar) genelde büyük tehlikelerle baş başa kalmaktadırlar. Unutulmamalıdır ki, alınan ihbar kararı bir kişinin hayatında alabileceği en önemli karar olabilmektedir. İhbarcıların pek çoğunun aldıkları bu kararlar neticesinde çok büyük problemler yaşadıkları değişik kaynaklarca rapor edilmiştir. Devamını oku