iç kontrol Category

SOX 404 No.lu Bölüm: Yönetim İç Kontrol Raporu

Sarbanes Oxley Yasası’nın (SOX) 404 no.lu bölümü ile kurumların üst yönetimlerine finansal raporlama sürecinde kurum bünyesinde etkin iç kontrol faaliyetlerinin sürdürülmesinde önemli sorumluluklar yüklenmiştir.

Devamını oku