Monthly Archives: Nisan 2018

İhbarcılara Karşı Şirket Misillemeleri

Etik değerlere sahip bir çalışanın şirketinde karşılaştığı usulsüzlükleri yetkili mercilere ihbar etmesi kendisinden beklenilecek en doğal davranıştır. Ancak, toplum ve şirket çıkarlarını gözeterek ihbarda bulunan bu kişiler (ihbarcılar) genelde büyük tehlikelerle baş başa kalmaktadırlar. Unutulmamalıdır ki, alınan ihbar kararı bir kişinin hayatında alabileceği en önemli karar olabilmektedir. İhbarcıların pek çoğunun aldıkları bu kararlar neticesinde çok […]

Devamını oku

Lie Detection in Investigations

During investigations, investigators should follow some ways to detect possible deception in both written and oral statements by fraudsters. In some cases, fraudsters file false reports to law enforcement authorities, other investigators or company owners to cover their crime. For this reason, an investigator should analyze suspect’s written statements for signs of deception before conducting […]

Devamını oku

Soruşturmalarda Yalan Tespiti

Finansal suçluların sorgulanması esnasında soruşturmacılar çoğu kez söz konusu suçluların aldatıcı ifadelerine maruz kalırlar. Bu nedenle, soruşturmacılar yazılı ve sözlü ifadelerde yanıltıcı ifadeleri saptamak amacıyla bazı yolları izlemelidirler. Bazı durumlarda, bu suçlular yalanlarını örtbas etmek için kolluk kuvvetlerine, diğer soruşturmacılara ve idari amirlerine ya da şirket sahiplerine yanlış beyanlar içeren raporlar teslim ederler. Bunu göz […]

Devamını oku

Identity Fraud

On its official website, the U.S. Department of Justice (the DOJ) defines identity theft and identity fraud as all types of crime in which someone wrongfully obtains and uses another person’s personal data in some way that involves fraud or deception, typically for economic gain. After obtaining the information, the perpetrator uses it to open […]

Devamını oku

Kimlik Hırsızlığı

Kimlik hırsızlığı ile ilgili pek çok tanım bulunmakla birlikte, en anlaşılır ve kapsayıcı tanım ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) tarafından kendi resmi sitelerinde yapılmıştır. Bu tanıma göre, kimlik hırsızlığı, bir kişinin hukuk kurallarına (bazı durumlarda ahlak kurallarına da) aykırı fiilli tutumlarda bulunarak bir diğer kişiye ait bilgileri elde etmesi ve elde ettiği bu bilgileri kullanmasıdır. Suçlu, […]

Devamını oku

Travel Expense Fraud Schemes

So many companies complain about those employees commit fraud during a business trip. Usually, middle-level supervisors commit this kind of fraud. Here are examples of common travel fraud schemes:

Devamını oku